Kodex chování

KODEX CHOVÁNÍ VE FLORBALOVÉM KLUBU FBC PLZEŇ

ÚVOD

CÍL FBC PLZEŇ

FBC Plzeň rozvíjí mladé talenty a tvoří z nich hotové florbalové hráče. Dohlíží a vychovává je, aby se z hráčů staly dobré osobnosti i mimo sport. Součásně ctí princip, že v klubu je prostor pro každého. Od začátku dbáme na to, aby to všechny bavilo. Samozřejmě se soustředíme ve stejné míře na kluky i holky. Pokud někdo začně hrát za FBC Plzeň, klub by se měl vždy do budoucna postarat, aby si hráč mohl zahrát na své úrovni. Kromě toho informuje hráče, kteří chtějí s hraním skončit, že v klubu jsou jiné funkce mimo hráče jako je například rozhodčí, trenéři, ostatní funkcionáři. Zároveň si klademe za cíl vytvořit hráči maximálně možný Servis a snažíme se o maximální zapojení rodičů do celého tréninkového a zápasové procesu veškerých kategorií.

OBECNÉ ZÁSADY

1.) Vytvořit klidné, příjemné a kamarádské prostředí s kamarády a dospělými.
2.) Hráčky, hráči, trenéři, vedoucí, rodiče by měli působit jako dobří Reprezentanti klubu.
3.) Starší hráči by se měli chovat jako vzor pro mladší.
4.) Studium má vždy prioritu před florbalovými aktivitami, ale dobré plánování umožní obě aktivity skloubit.

KDO JSI?

HRÁČ

1.) Vystupuj vždy s pokorou, korektně k rozhodčím, spoluhráčům, trenérům, protihráčům, funkcionářům a veřejnosti.
2.) Buď na správném místě v pravý čas.
3.) Očekává se, že nebudeš nosit na tréninky, akce klubu, zápasy, turnaje Oblečení, které asociuje příslušnost k jinému florbalovému klub.
4.) Musíš zaplatit své členské příspěvky dle pokynů klubu - výjimku mají noví hráči.

VEDOUCÍ, TRENÉR

1.) Vede a pracuje v rámci pokynů klubu.
2.) Plánuje tréninky a další povinnosti předem.
3.) Dává převážně pozitivní zpětnou vazbu hráčkám a hráčům.
4.) Vždy je dobrým příkladem - žij, jak učíš.
5.) Buď na správném místě v pravý čas.
6.) Očekává se, že nebudeš nosit na tréninky, akce klubu, zápasy, turnaje oblečení, které asociuje příslušnost k jinému florbalovému klubu.

RODIČE

1.) Bavte se s námi, florbal je hra, ne válka.
2.) Fanděte a povzbuzujte slušne.
3.) Respektujte soupeře a jejich fanoušky.
4.) Oceňujte nejen dovednosti hráče, ale i snahu.
5.) Všichni chceme vyhrávat, ale prohra je také součástí sportu.
6.) Zatleskejte i soupeři, který se snažil a hrál fairplay, ať už vyhrál nebo prohrál.
7.) Nenadávejte rozhodčímu, když udělá chybu. I on se učí.
8.) Snažte se vytvořit na tribuně příjemnou a přátelskou atmosféru. Psychický tlak děti ubíjí.

PŘÍJEM NOVÝCH HRÁČŮ

FBC Plzeň vidí jako pozitivní přijímat nové hráče. V případě, že je místo v existujících tréninkových jednotkách, můžou noví hráči začít trénovat i v průběhu roku. Příjem nových hráčů se děje vždy po konzultaci s trenéry dané kategorie a šéftrenérem klubu.

PŮJČENÍ HRÁČE MEZI JEDNOTLIVÝMI KATEGORIEMI

Je dovoleno si půjčit hráče z jiné kategorie po konzultaci příslušnými trenér kategorií z a do které má být hráč půjčet. Celá věc musí být oznámena šéftrenérovi a rodičům hráče, pokud je mu pod 18 let. Nikdo jiný nesmí vzít iniciativu do svých rukou a libovolně přecházet mezi kategoriemi bez vědomí svého trenéra, kde má hráč svou působnost.

PŘESTUPY, HOSTOVÁNÍ, STŘÍDAVÉ HOSTOVÁNÍ atp.

FBC Plzeň ctí korektní jednání. V případě, že hráč má zájem o přestup, hostování, střídavé hostování atp. v jiném oddíle musí tuto skutečnost oznámit nejpozději do 10. 5. příslušného roku. Hráč, či zákonný zástupce je povinen informovat o svém záměru trenéra příslušné kategorie, vedení klubu včetně šéftrenéra. Pokud tak do tohoto data neučiní je povinen uhradit oddílové platby nadcházející sezóny v plné výši. Pokud vzniknou další náklady spojené s odchodem z družstva, či jeho odchod má vliv na fungování družstva je povinnen uhradit veškeré tyto náklady. (Tím se rozumí např. pokuty za vystoupení ze soutěže, pokuty za nenaplnění soupisky, či kvóty hráčů pro utkání atd.)

Vedení klubu a trenér žádost hráče projedná a rozhodne o uvolnění, či neuvolnění. Po datu 10.5. se hráči zpravidla neuvolňují.

VÝCHOVNÉ

FBC Plzeň investuje na zajištění činnosti hráčů nemalé finanční prostředky, proto je v případě přestupu do jiného oddílu nutné uhradit výchovné.

POČET TRENÉRŮ KATEGORIE

U každé kategorie působí vždy minimálně jeden hlavní trenér a jeden asistentent a libovolný počet rodičů na výpomoc.

VZDĚLÁVÁNÍ V KLUBU

Všichni vedoucí a trenéři se účastní pravidelných interních schůzek a školení /minimálně 1x do měsíce/. Dále je jim poskytnuto účastnit se trenérských seminářů a školení v rámci ČF.

POUŽÍVÁNÍ OCHRANNÝCH BRÝLÍ

Do kategorie ml. žáků je doporučeno klubem FBC Plzeň nosit schválené florbalové brýle značek Unihoc a Zone na tréninky i zápasy.

DRESY

Do kategorie ml. žáků se používají erární dresy, které se poskytují klubem. Od kategorie st. žáků se hrají všechny přípravné i soutěžní zápasy a turnaje v klubových modrobílých dresech.

FLORBALOVÝ VYBAVENÍ

Výhradními florbalovými značkami klubu jsou Unihoc a Zone. Každý člen klubu má možnost využívat výrazných slev u této partnerské firmy. Veškeré informace, jak objednat zboží se dozví na webových stránkách klubu či od šéftrenéra klubu.

KLUBOVÝ MATERIÁL

V každém týmu se nachází k dispozici sada míčků, rozlišovacích dresů, kuželů a lékarničky. Pro kategorie přípravky, elévů jsou k dispozici erární golmanské výstroje. I ostatních starší týmy mohou dostat k zapůjčení golmanskou výstroj. Erární sady dresů se po použití vrací danému trenérovi.

Hlavní partneři

Plze?
Plze?ský kraj
?eský florbal

Exkluzivní florbaloví partneři

Unihoc
Zone

Partneři

NSA
M?stský obvod Plze? 1
Autoprodej Šrámek
M?stský obvod Plze? 3
Pešek technology
Účto 33
E.T.B. Solar
Městský obvod Plzeň 4
BSJ Group
Levná kanalizace
Atawa
LineaHome
SOS print
Česká obec sokolská
MCDAVID
Jump family
Nadace čez
Krašovská
MO Plzeň 2
eurosoftware
vyřešme
Autovia
WPC
DBA
PTservis

Partneři 1. ligy ČF

Exesport